top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN

ZW.ART

 

Artikel 1. ALGEMENE BEPALINGEN


De e-commerce website van ZW.ART, met maatschappelijke zetel te Bormstraat 150, 1880 Ramsdonk, BE0785.854.309, biedt klanten de mogelijkheid om online uit het assortiment aan te kopen.

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die online wordt gemaakt door de klant (bezoeker van de site) op de site www.shop-zwart.be & www.zw-art.be .
Bij het plaatsen van een online bestelling moet de klant akkoord gaan met de algemene voorwaarden.

 

Artikel 2. PRIJS

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO inclusief BTW.
De prijzen op de site zijn prijzen voor particuliere klanten. ZW.ART kan de klant een voor ieder product unieke kortingen toekennen op de prijs.
Bij een horeca klant kunnen ook kortingen toegekend zijn. Dit nagaande zijn ondernemingsnummer en voorafgaande gesprekken omtrent een eventuele B2B verbinding.
Horecaklanten kunnen via het contact formulier hun aanvraag indienen. Horecaklanten dienen dus niet via de webshop af te rekenen.

 

Artikel 3. AANBOD

 

Het zorgvuldig samengesteld assortiment is te vinden op de e-commerce website van ZW.ART. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt. Soms zijn er producten niet aanwezig of in voorraad en zo kan jouw online order te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door ZW.ART.
Wanneer de klant specifieke vragen heeft over de houdbaarheidsdatum, allergenen, ingredienten, leveringstermijn, afhaaldatum, … verzoeken wij contact op te nemen via info@zw-art.be.

 

Artikel 4. ONLINE AANKOPEN & BETALINGEN

 

Als particuliere klant bestel je minstens 3 dagen vooraf. VB. Heb je gebak nodig op zaterdag, dan bestel je op woensdag. 
Je klikt in de webshop de gewenste producten en hoeveelheden aan die je nodig hebt. Deze staan nu in je winkelmandje. Je geeft je facturatiegegevens in. Je vult je betaalgegevens in. Je krijgt een bevestiging van je bestelling.

 

Als zakelijke klant kan je een contactformulier opsturen, deze komt terecht bij info@zw-art.be.
Wij beantwoorden je aanvraag binnen de 5 werkdagen. 

 

De klant kan betalen met kredietkaart, bancontact, apple pay.

 

ZW.ART is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge van een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

 

Artikel 5. LEVERING & OPHALING

Bij particuliere klanten is momenteel enkel afhaling mogelijk op het volgende adres: Brusselsesteenweg 29, 1860 Meise.
Houdt rekening met de afhaaldatum. Bij het niet naleven van het afgesproken afhaalmoment moet de klant contact met ons opnemen. Geld wordt niet terug gegeven.

 

Bij zakelijke klanten bekijken we samen of er ophaling of levering mogelijk is.
Zakelijke klanten kunnen via het contactformulier contact met ons opnemen of via info@zw-art.be.

Samen bekijken we haalbaar is.

 

Artikel 6. EIGENDOMSVOORBEHOUD

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van betaling door de klant, exclusieve eigendom van ZW.ART.

De klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van ZW.ART te wijzen.

 

Artikel 7. HEROEPINGSRECHT

Bestellingen kunnen niet meer worden terug gebracht na afhaling. Retourneren of geld terug zijn ook niet van toepassing.

 

Artikel 8. KLANTENDIENST

Klanten kunnen steeds terecht met al hun vragen of klachten via info@zw-art.be . Wij verwerken je mail binnen de 5 werkdagen. Wij zijn ook bereikbaar in onze fysieke winkel te Brusselsesteenweg 29, 1860 Meise van woensdag tot en met zaterdag. (8u30-17u)
Onze medewerkers staan steeds voor je klaar.

 

Artikel 9. SANCTIES: NIET BETALING


Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover ZW.ART beschikt, is de klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zondar aanmaning een interest van 10% per jaar verschuldigd van het niet betaalde bedrag. Bovendien is de klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfataire schuld van 10% voor het betrokken bedrag.

 

Artikel 10. PRIVACY

 

ZW.ART verwijst je graag door naar ons Privacy beleid dat te vindne is onderaan de website. www.zw-art.be & www.shop-zwart.be

 

Artikel 11. AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING


Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig worden verklaard, zal dit op geen enkel wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere artikels aantasten.
Het nalaten op gelijk welk moment door ZW.ART om één van de in deze vooraarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

 

Artikel 12. WIJZIGING VOORWAARDEN


ZW.ART behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen in dit verband. De gebruiker wordt daarom verzocht regelmatig de algemene voorwaarden te raadplegen om op de hoogte te blijven van eventuele wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen zullen op de site worden geplaatst.


Artikel 13. BEWIJS

 

De klant aanvaard dat elektronische communicaties, elektronische betaal gegevens, bevestigingsmail als bewijsvoer kunnen dienen. Is er onduidelijkheid, neem contact op via info@zw-art.be

 

Artikel 14. TOEPASSELIJK RECHT EN GESCHILLEN

 

Dit privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van ZW.ART.

bottom of page